مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید مجتبی
نام خانوادگی:موسوی
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

اینجانب سید مجتبی موسوی در تاریخ 28/12/1359 متولد شدم. تحصیلات ابتدائی خود را در شهر قم گذراندم و پس از اخذ مدرک سیکل وارد حوزه علمیه شدم. دوره مقدّمات را در مدرسه علمیّه معصومیه طی نموده ام. مکاسب و رسائل را نزد بعضی از اساتید مدرسۀ آیة الله گلپایگانی گذرانده ام. کفایه را خدمت آقایان بیگدلی و موسوی تهرانی به انجام رساندم.
هم اکنون در درس خارج «آیة الله شبیری زنجانی» حضور داشته و مباحث اصول را مدّتی در درس «آیة الله وحید خراسانی» حاضر شدم. قبل از حضور در درس مراجع، 5/1 سال در درس استاد معظم «حجة الاسلام و المسلمین آقای مروی» حاضر شدم. امسال با قبول شدن در مؤسسه تخصصی کلام اسلامی قصد تکمیل علوم عقلی را دارم.